Documentatie

Schouwrapport

Na de eerste voorlichtingsavond zal bij u aan boord een onafhankelijke inspectie (schouw) worden uitgevoerd, waarbij wordt bekeken wat de inbouwmogelijkheden zijn voor de pompinstallatie en de afvoerleidingen. Naar aanleiding van deze schouw wordt door het schouwbedrijf een schouwrapport opgesteld, dat de specifieke situatie op uw woonboot in kaart brengt. Hierbij kunt u denken aan de locatie van vuilwater afvoerpunten, de bereikbaarheid van kruipruimte(n), de reeds aanwezige en nog benodigde voorzieningen, geadviseerde werkzaamheden en een materialenlijst.

Het schouwrapport kan in het vervolg van het traject dienen als een handleiding voor de aansluiting van uw woonboot op de riolering, zowel bij de voorbereidingen wanneer u wilt weten welke onderdelen en materialen u dient aan te schaffen, als achteraf wanneer u reeds met de installatiewerkzaamheden bent begonnen en wilt weten of de pompinstallatie bij u aan boord aan het Programma van Eisen voldoet om aansluitend in aanmerking te komen voor subsidie. 

Ter illustratie kunt u hier een voorbeeld schouwrapport bekijken.