Nieuws

Programma van Eisen definitief vastgesteld

Enige tijd geleden hebben wij u via de website van Projectbureau Schoonschip gevraagd om commentaar te geven op het concept Programma van Eisen. Deze oproep heeft veel bruikbare reacties opgeleverd, die wij hebben verwerkt in de definitieve versie. Ook hebben we een aantal foto’s en schematische tekeningen toegevoegd aan het Programma van Eisen (PvE) ter illustratie van de tekst. Tot slot hebben we het gehele document in de huisstijl van Projectbureau Schoonschip gegoten voor een betere herkenbaarheid.

U kunt het Programma van Eisen downloaden op de website van Projectbureau Schoonschip.

Deze definitieve versie van het PvE is goedgekeurd door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Rijkswaterstaat Noord-Holland (RWS) en geeft inzicht in de technische eisen waaraan uw boordvoorziening moet voldoen. Deze eisen hebben in de praktijk een tweeledige functie. Door de eisen uit het PvE op te volgen, zult u in de eerste plaats beschikken over een goed werkende en betrouwbare pompinstallatie bij u aan boord. Daarnaast zijn de eisen van belang voor de subsidieaanvraag. Immers, slechts indien voldaan is aan alle eisen uit het PvE komt u in aanmerking voor subsidie.

Mocht u nog vragen hebben over het PvE dan kunt u contact opnemen met Projectbureau Schoonschip.

terug