Documentatie

Programma van Eisen

Woonbootbewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een pompinstallatie aan boord en het maken van een wanddoorvoer. Ook dient u een verbindingsslang tussen de pomp en de walaansluiting aan te (laten) brengen. Om u hierbij te ondersteunen heeft Projectbureau Schoonschip een Programma van Eisen laten opstellen. Dit document geeft inzicht in de eisen waaraan de boordvoorziening tot aan de aansluiting op het riool moet voldoen. Het Programma is tevens van belang voor de subsidieaanvraag; slechts indien voldaan is aan alle eisen uit het Programma, komt u in aanmerking voor subsidie.

Daarnaast is van belang is dat de (bal)keerklep aan boord voldoet aan bepaalde eisen. Deze eisen zijn terug te vinden in NEN-EN 12050-4:2012. In deze NEN-norm is tevens te lezen dat er rekening gehouden wordt c.q. moet worden met een zogenaamd 'lekverlies'. Dit lekverlies mag bij een goede (bal)keerklep echter nooit meer dan 1 liter per 10 minuten bedragen. Uw installateur kan u hierover nader informeren.