Nieuws

Projectbureau Schoonschip stopt

Per 1 juli 2017 staakt  Projectbureau Schoonschip haar voorlichtende werkzaamheden. Het is dan niet meer mogelijk uw vragen telefonisch of per email aan het projectbureau te stellen. Voor vragen over aanleg riolering, subsidie, aansluittermijn of handhaving moet ,afhankelijk van waar de woonboot ligt, contact worden opgenomen met de gemeente, AGV/Waternet of RWS.

Bijna alle woonboten in Amsterdam en omstreken die in oppervlaktewater van AGV of RWS liggen zijn in de afgelopen 10 jaar voorgelicht door Projectbureau Schoonschip. Het grootste deel van deze woonboten is nu succesvol aangesloten op de riolering. Projectbureau Schoonschip, als voorlichtend orgaan voor de oppervlaktewaterbeheerders in dit project,  stopt daarom per 1 juli 2017 met haar werkzaamheden.

Wij begrijpen dat er nog steeds vragen zullen bestaan onder woonbootbewoners over de riolering, aansluiting en eventuele subsidie. Daarom blijft onze website gedurende 2017 nog wel actief ter raadpleging voor bewoners.
Voor vragen die niet op deze site worden beantwoord, dient contact opgenomen te worden met Gemeente, RWS of AGV(Waternet). Hieronder volgt een overzicht:

 

Onderwerp:  Wie:   Contact:

(Aanleg) Riolering kade

Gemeente

Telefoonnummer eigen gemeente

In Amsterdam: Waternet afd. Riolering: 0900 9394

Aansluittermijn

Afdeling Handhaving

RWS: Dienst Noord Holland:
Aad Post 088 - 797 45 00

AGV: Waternet:
Marianne Daling 0900 9394

Subsidieregeling RWS

RVO.NL

088 042 4242

Subsidieregeling AGV

Waternet, sector KMR, afdeling subsidies

0900 9394