Nieuws

Handhaving

Voor de woonschepen in de pilotgebieden Zeeburg en Westerpark loopt op 31 augustus 2009 de uitvoeringsperiode af. Dit betekent dat de woonschepen in deze gebieden vanaf 1 september de lozingen van huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater moeten staken en ook gestaakt moeten houden. De beëindiging van deze termijn is zowel door de Afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Noord-Holland, als van Waternet per brief bevestigd.

Projectbureau Schoonschip krijgt regelmatig vragen en verzoeken van woonbootbewoners of het mogelijk is de termijn te verlengen. Omdat het Projectbureau echter geen handhavende bevoegdheden heeft, kan het geen antwoord geven op deze vragen of de verzoeken honoreren. Hiervoor wordt u verwezen naar de Afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat of van Waternet, afhankelijk van het beheergebied van uw woonschip:

 

Rijkswaterstaat Noord-Holland
Afdeling Handhaving
T.a.v. Aad Post
Postbus 3119
2001 DC Haarlem

T: 023 - 530 1578
E: aad.post@rws.nl

 

AGV/Waternet
Afdeling Handhaving
T.a.v. Marianne Daling
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

T: 0900 - 9394
E: marianne.daling@waternet.nl

 

Beide afdelingen hebben aan Projectbureau Schoonschip laten weten dat er gegronde redenen moeten zijn om verzoeken tot verlenging van de termijn te honoreren. Voor de pilotgebieden Zeeburg en Westerpark geldt dus dat per 1 september zal worden gestart met het formele handhavingstraject, tenzij woonschepen beschikken over toestemming voor verlenging van de uitvoeringsperiode.

Uiteraard levert ook het handhavingstraject zelf de nodige vragen op bij woonbootbewoners. Welke handhavingsinstrumenten worden toegepast en hoe werkt dit in de praktijk? En wat kunnen bewoners doen wanneer zij het niet eens zijn met de opgelegde sanctie? Hierover in de volgende Schoonschip E-Nieuws meer.

terug