Nieuws
De afgelopen periode is het projectbureau weer de regio ingetrokken om woonbootbewoners voor te lichten over nut en noodzaak van het aansluiten van hun woonboot op de riolering en het zodoende beeindigen van ongezuiverde lozingen op het oppervlakte water. In december was het projectgebied ...verder